WYCISKARKA DO POMARAŃCZY

Teoria Darwina w religii a może przyznanie racji cudowi Natury

Cała ludzkość od początku świata, bez względu na kulturę, religię, rasę … jest jednolita duchowo, wszyscy mam jednego Boga, panuje jedność wszystkich religii, każdy z nas jest stworzony jako równy a podczas niedzielnego spotkania, uczestnicy mszy (różnych ras i nacji) czytają święte księgi wszystkich religii …. Taka ciekawie cudaczna świątynia stoi sobie na zielonej górce pod miasteczkiem Langenhain w okolicach Frankfurtu i jest jedyną świątynią tej religii w Europie.

kd_bahai1
Fot. Kaj

Baha’i to stosunkowo młody (XIX w.) i niezbyt rozpowszechniony ruch religijny. Niezbyt popularny wśród religii globalnych, ponieważ Baha’i zakłada, że … wszyscy Bogowie i prorocy wszystkich religii świata mają rację. Baha’i nie ma hierarchii, a w czasie mszy czytane jest (przez uczestników kościoła) zarówno Pismo Święte jak i Koran czy Tora. Świątynie są bardzo jasne, bez zdobień i otwarte na Świat. Religia zakłada, że wiara w doktryny wszystkich religii jest naturalną konsekwencja rozwoju, dojrzewania i ewolucji. Wszystkie wyznania postępują po sobie w poszczególnych miejscach na świecie i naturalnym i określonym dla siebie czasie.

Fot. Kaj
Fot. Kaj

Jednym słowem … wszyscy bogowie są jednym wspólnym Bogiem, a my wszyscy naturalnie dojrzewamy do kolejnych faz rozwoju duchowego.

Czyli generalnie Baha’i wyklucza wszystkie problemy konfliktów religijnych od zarania dziejów. Praktyczne … nieprawdaż? J .

Leave a Reply